Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wideokonferencja kadry kierowniczej PSP woj. śląskiego

2020.09.15
Wideokonferencja kadry kierowniczej PSP woj. śląskiego

15 września 2020 roku Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski przeprowadził wideokonferencję z kadrą kierowniczą PSP województwa śląskiego, w której uczestniczyli między innymi zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, komendanci powiatowi i miejscy PSP oraz kierownicy komórek organizacyjnych realizujących zadania związane z logistyką i finansami.

Wiodącymi tematami spotkania były zagadnienia związane z wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych, które trafią jeszcze w tym roku do komend powiatowych i miejskich PSP w województwie, dystrybucji środków ochrony indywidualnej dla placówek oświatowych oraz sprawy bieżące.