Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Porozumienie o współpracy ze Śląskim Oddziałem Regionalnym ARIMR

2020.10. 6

5 października 2020 roku w siedzibie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Jackiem Kleszczewskim oraz Dyrektorem Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Panem Tomaszem Matyszczakiem.

Porozumienie ma na celu upowszechnianie wiedzy o działaniach każdej ze Stron, w szczególności dotyczy współpracy w zakresie rozpropagowania działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich, jak również Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podpisany dokument jest konsekwencją porozumienia zawartego 10 czerwca 2020 roku, pomiędzy Komendantem Głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz Prezesem ARiMR Panem Tomaszem Nowakowskim.

opracowanie i zdjęcie: KW PSP w Katowicach