Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

2017.05. 4