Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Tychach

2017.05.14

Z dniem 12 maja 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Tychach powołany został st. bryg. mgr inż. Piotr Szojda, który od 16 marca 2017r., pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Tychach.

St. bryg. mgr inż. Piotr Szojda jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „BHP
i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy” w Wyższej Szkole Zarządzania Ochrona Pracy, „Akademia Przywództwa” w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Pracę w Komendzie Rejonowej PSP w Tychach rozpoczął w 1996 r. na stanowisku dowódcy zastępu.
W latach 2007 – 2012 roku pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tychach, a 1 maja 2012 r. objął funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Tychach. W dniu 16 marca 2017 r. Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył st. bryg. mgr inż. Piotrowi Szojdzie obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Tychach.

Odznaczony m.in. : Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za Ofiarność i Odwagę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla WOPR.
Brał wielokrotnie udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w największych związanych z: powodziami w 1997 r. i 2010 r., gaszeniem pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej, działaniami ratowniczymi podczas katastrofy hali MTK w Chorzowie.
Pełnił nieetatowe funkcje dowódcze w związkach taktycznych Śląskiej Brygady Odwodowej Centralnego Odwodu Operacyjnego.