Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wręczenie Dyplomu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szymonowi Kotwie

2017.05.12

12 maja 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu odbył się, organizowany wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu, uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, na którym wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczono, korporacyjnymi odznakami oraz medalami, wyróżniających się strażaków i pracowników cywilnych.

Uroczystość ta była również okazją do propagowania wśród mieszkańców zasad bezpiecznego zachowania w obliczu zagrożenia. Pretekstem do tego, było wręczenie podczas tego apelu, dyplomu oraz upominków od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szymonowi Kotwie – uczniowi 1 klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łazach. W imieniu Komendanta Głównego PSP dyplom wręczył Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu, bryg. Marek Fiutak.

8 marca bieżącego roku, Szymon wyczuł i zauważył ulatniający się gaz z pobliskiej instalacji gazowej. Wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole, niezwłocznie zawiadomił służby ratownicze. W ich ocenie rozsądna decyzja i szybka reakcja Szymona zapobiegły katastrofie. Szymon Kotwa, za ten bohaterski czyn, jest również nominowany do tytułu „Młodego Bohatera”, nadawanego przez Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Akcja „Młody Bohater” to inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Wielkim marzeniem Szymona Kotwy jest zostanie w przyszłości strażakiem. W dowód uznania za swoją postawę, został zaproszony w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciągowicach. Zamierza skorzystać z tej propozycji.