Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie st.bryg. Arkadiusza Biskupa na stanowisko Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

2017.05.18

18 maja 2017 roku podczas  uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Głównej PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup został powołany, z dniem 19 maja 2017r., na stanowisko Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.  Akt powołania wręczyli Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Pan bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1993 roku w stopniu młodszego kapitana, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu studiów skierowano go do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie początkowo pełnił ją na stanowisku technika sprzętowego. Następnie obejmował kolejne stanowiska służbowe, by w 1997 roku zostać mianowanym na stanowisko kierownika sekcji. Po reformie administracyjnej w roku 1999, w nowo powstałej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego, a w roku 2000 Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Częstochowie. W lutym 2008r. rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został powołany na stanowisko nieetatowego Zastępcy Dowódcy Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „PORAJ”.

W lipcu 2001 uczestniczył w usuwaniu skutków powodzi jaka nawiedziła tereny województwa śląskiego. W roku 2007 i 2008 przez kilka dni po przejściu trąby powietrznej nad miejscowościami Skrzydłów, Huby i Adamów oraz Blachownia i Mykanów brał udział w usuwaniu skutków nawałnicy. W miesiącu maju 2010 roku brał  udział w działaniach powodziowych prowadzonych na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego oraz powiatu puławskiego. Działania te ukierunkowane były  na zabezpieczanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej, zalewanych przez wezbrane wody rzek Warty i Wisły. Koordynował również działania polegające na pomocy mieszkańcom już zalanych budynków i dostarczaniu im żywności i wody.

Od ponad 30 lat związany z działalnością społeczną w OSP, którą rozpoczął w OSP Częstochowa-Dźbów. Przez 14 lat z ramienia KM PSP w Częstochowie pełnił funkcję  opiekuna  drużyn  pożarniczych  OSP  powiatu  częstochowskiego, w trakcie przygotowań do startów i podczas trwania zawodów. szczebla wojewódzkiego i krajowego.

Bryg. Arkadiusz Biskup został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w roku 1999, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę w roku 2014, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” w roku 2017 oraz Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju w roku 2008. W roku 2010 został wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

 

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski, KW PSP w Warszawie