Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powierzenie obowiązków Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Bogdanowi Jędrosze

2017.05.18

18  maja 2017 roku podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Głównej PSP, gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdanowi Jędrosze, dotychczasowemu  Komendantowi Miejskiemu PSP w Katowicach. Pan st. bryg. Bogdan Jędrocha obowiązki Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP będzie pełnić od 19 maja 2017 roku.

 

St. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Sytuacją Kryzysową” na Uniwersytecie Śląskim.

Pracę w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach rozpoczął w 1990 roku na stanowisku oficera w służbie operacyjnej. W latach 1999 – 2006 pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Katowicach, a od maja 2006 roku objął funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach. W dniu 3 marca 2008 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP powołał st. bryg. mgr inż. Bogdana Jędrochę na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach.

Brał wielokrotnie udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w największych związanych z gaszeniem pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku oraz powodzi w 2007 roku. W czerwcu 2002 roku dowodził obroną stacji transformatorowej i stacji wodociągowej przy ul. Brackiej, podczas akcji powodziowej na terenie Katowic. W 2006 roku dowodził działaniami ratowniczymi podczas akcji po katastrofie budowlanej hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Dowodził również podczas katastrofy budowlanej kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach w 2014 roku.

W trakcie dotychczasowej służby realizował także wiele inwestycji na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, m.in. budowę nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Katowicach - Szopienicach oraz termomodernizację obiektów Komendy oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Katowicach.

Odznaczony m.in. : Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.  

 

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski, KW PSP w Warszawie