Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Szkolenia doskonalące w Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju

2017.09.14

Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowała dwa szkolenia doskonalące, jedno z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych oraz kolejne z zakresu taktyki działań podczas pożarów zbiorników przeznaczonych do transportu i przechowywania LPG.  Do udziału w szkoleniach zostali zaproszeni strażacy z KM/P PSP woj. śląskiego, druhowie OSP, a także w roli obserwatorów, funkcjonariusze KM Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Celem pierwszego szkolenia było doskonalenie taktyki działań gaszenia pożarów wewnętrznych  z wykorzystaniem technik operowania prądami gaśniczymi oraz poruszania się w strefie zadymienia przez strażaków KM PSP w Jastrzębiu – Zdroju oraz druhów jednostek OSP. Szkolenie miało wymiar warsztatów. Czynny udział w nich brało około 40 ratowników. Obiekt na którym przeprowadzono ćwiczenia to wyłączony z użytkowania budynek na terenie likwidowanego ruchu „Jastrzębie” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów CFBT (Compartment Fire Behaviour Training).

Kolejnego dnia odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu taktyki działań podczas pożarów zbiorników przeznaczonych do transportu i przechowywania LPG, które odbyło się na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. W szkoleniu wzięli udział nie tylko strażacy z KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju, ale także z 16 komend miejskich/powiatowych PSP woj. śląskiego.  Do ćwiczeń wykorzystano specjalnie do tego celu skonstruowany trenażer.
Zajęcia wizytował Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup.

opracowanie: KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju