Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Fundusze Unijne

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach realizuje następujące projekty:

INTERREG IIIA Czechy – Polska 

"Transgraniczny system ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na przygranicznym obszarze województwa śląskiego"

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

„e-straż: wdrożenie elektronicznego systemu usług dla ludności w jednostkach PSP województwa śląskiego”. 

Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko".

"Bezpieczne Południe - rozbudowa systemu ratownictwa drogowego w ciągach komunikacyjnych Polski południowej".