Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Nabór do służby w KM/P PSP

 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo ratownik kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 09.02. 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:https://kmpsptychy.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-postepowaniu-kwalifikacyjnym-na-stanowisko-w-systemie-zmianowym.html

 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy inspektor) w Sekcji Organizacyjno – Kadrowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 09.02. 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://kmpsptychy.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-postepowaniu-kwalifikacyjnym-na-stanowisko-w-systemie-codziennym.html


  Nabory ogłoszone w 2017 roku:
 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo instruktor ratownictwa medycznego służby) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 16.11. 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kmpsptychy.bip.gov.pl/search/joboffers/

 

 

 1. Komenda Powiatowa PSP w Będzinie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 20 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html oraz http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby-pazdziernik-2017/

 2. Komenda Powiatowa PSP w Mikołowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik – kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 19 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.strazmikolow.internetdsl.pl/index.php/praca/  oraz http://kppspmikolow.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/praca.html

 3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo operator sprzętu specjalnego) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 20 października 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl/nabor-do-sluzby  lub http://kmpspsosnowiec.nowybip.pl/ogloszenia

 4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo instruktor ratownictwa medycznego służby) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 19 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kmpsptychy.bip.gov.pl/search/joboffers

 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy inspektor) w Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 20 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://straz.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=411oraz http://bip.wodzislaw.katowice.kwpsp.gov.pl/270.html

 

 1. KM PSP w Chorzowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 6 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.straz-chorzow.pl/nabor-do-sluzby
 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: kmpsp.czest.pl/praca-bip oraz kmpsp.czest.pl/praca
 3. KM PSP w Katowicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 4 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://strazpozarna.katowice.pl/psp/index.php/sluzba-i-praca/
 4. KP PSP w Lublińcu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://straz-lubliniec.pl/nabor oraz http://bip.straz-lubliniec.pl/50.html
 5. KM PSP w Rudzie Śląskiej postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik – kierowca) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.ruda.katowice.kwpsp.gov.pl/338.html
 6. KM PSP w Rudzie Śląskiej postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo dyżurny stanowiska kierowania) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:http://bip.ruda.katowice.kwpsp.gov.pl/339.html
 7. KP PSP w Tarnowskich Górach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 6 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.psptg.pl/252.html oraz
  http://psptg.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=403
 8. KM PSP w Zabrzu postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo-starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 października 2017 r. http://www.psp.zabrze.pl/nabor-2017/

 

 • 1.KP PSP w Będzinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html lub http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/

   2. KM PSP w Bytomiu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.bytom.katowice.kwpsp.gov.pl/390.html

  3. KM PSP w Chorzowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.straz-chorzow.pl/nabor-do-sluzby

   4. KM PSP w Częstochowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kmpsp.czest.pl/praca-bip oraz http://kmpsp.czest.pl/praca

  5. KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://straz.jastrzebie.pl/22-Nabor

  6. KM PSP w Jaworznie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem bip.psp.jaw.pl w zakładce Ogłoszenia, na stronie internetowej komendy www.psp.jaw.pl w zakładce Informacje/nabór do służby.

  7. KM PSP w Katowicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://strazpozarna.katowice.pl/psp/index.php/sluzba-i-praca/

  8. KM PSP w Katowicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://strazpozarna.katowice.pl/psp/index.php/sluzba-i-praca/

  9. KP PSP w Kłobucku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://www.strazklobuck.pl oraz http://bip.klobuck.katowice.kwpsp.gov.pl/ 

  10. KP PSP w Lublińcu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://straz-lubliniec.pl/nabor oraz http://bip.straz-lubliniec.pl/50.html

  11. KM PSP w Rudzie Śląskiej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik – kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.ruda.katowice.kwpsp.gov.pl/334.html

  12. KM PSP w Rudzie Śląskiej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo dyżurny stanowiska kierowania) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.ruda.katowice.kwpsp.gov.pl/333.html

  13. KP PSP w Tarnowskich Górach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.psptg.pl/252.html oraz http://psptg.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=403

   14. KM PSP w Tychach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo instruktor ratownictwa medycznego służby) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kmpsptychy.bip.gov.pl/search/joboffers/

   15. KP PSP w Wodzisławiu Śląskim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy inspektor) w Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://straz.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=397:nabor-codzienny

  16. KP PSP w Wodzisławiu Śląskim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 31 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
  http://straz.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396:nabor-zmianowy

   

 

 • KM PSP w Świętochłowicach postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo kierownik sekcji) w Sekcji Organizacyjno - Kadrowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 19 czerwca 2017 r. 
  Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://strazswietochlowice.pl w zakładce ogłoszenia.
 • KM PSP w Bytomiu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Sekcji Finansów  (docelowo starszy inspektor)  w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, system codzienny – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 6 czerwca 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:http://bip.bytom.katowice.kwpsp.gov.pl/385.html
 • KP PSP w Cieszynie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 6 czerwca 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.kppsp.cieszyn.pl/?s=80
 • KM PSP w Gliwicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w podległych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Gliwicach, Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 6 czerwca 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.kmpsp.gliwice.pl  po lewej stronie w menu "nabór"

 • KM PSP w Piekarach Śląskich ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 czerwca 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.kmpsppiekary.pl/index.php/ogloszenia/
 • KM PSP w Zabrzu postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu termin składania dokumentów upływa 06 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.psp.zabrze.pl/WP3/praca-i-sluzba/nabor-do-sluzby-2017/  http://pspzabrze.mojbip.pl/269.html
 • KP PSP w Żywcu postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik – kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 6 czerwca 2017r.  Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://zywiec.kppsp.gov.pl w zakładce ogłoszenia.