Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ogłoszenia o zatrudnieniu w KW PSP

 • 23.08.2017r. Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej na stanowisko starszy inspektor do spraw obsługi kasowej oraz finansowo księgowej w Wydziale Finansów KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.
  - wyniki naboru do Wydziału Finansów - pobierz plik pdf


 • Nabór do służby cywilnej na stanowisko starszego specjalisty do spraw zamówień publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf
  - wyniki I etapu naboru do Wydziału Kwatermistrzowskiego - pobierz plik pdf.
  - wyniki naboru do Wydziału Kwatermistrzowskiego
  - pobierz plik pdf

 

 • Nabór do służby cywilnej na stanowisko starszego specjalisty do spraw organizacyjnych w Wydziale Kadr i Organizacji KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.

          - wyniki I etapu naboru do Wydziału Kadr i Organizacji - pobierz plik pdf

           - wyniki naboru do Wydziału Kadr i Organizacji - pobierz plik pdf

 •  Nabór do służby cywilnej na stanowisko starszy inspektor do spraw obsługi kasowej oraz finansowo księgowej w Wydziale Finansów KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf

  - anulowanie naboru do Wydziału Finansów - pobierz plik pdf.

  - wyniki naboru do Wydziału Finansów - pobierz plik pdf