Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ogłoszenia o zatrudnieniu w KW PSP

  • 10.01.2019r. Ogłoszenie nr 40616 o naborze do służby cywilnej na stanowisko starszego inspektora ds.obsługi kasowej oraz finansowo-księgowej w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.                                                                                                                         Wyniki naboru - ogłoszenie nr 40616 - pobierz plik
  • 09.11.2017r. ogłoszenie nr 17719 o naborze do służby cywilnej na stanowisko radcy prawnego w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.
  • Ogłoszenie o wynikach naboru do służby cywilnej na stanowisko radcy prawnego w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.