Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ogłoszenia o zatrudnieniu w KW PSP

  • 12.12.2017r. Ogłoszenie nr 19291 o naborze do służby cywilnej na stanowisko ds.obsługi kancelaryjnej w KW PSP w Katowicach -pobierz plik pdf.
    Wyniki naboru- ogłoszenie nr 19291- pobierz plik.
  • 09.11.2017r. ogłoszenie nr 17719 o naborze do służby cywilnej na stanowisko radcy prawnego w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.
  • Ogłoszenie o wynikach naboru do służby cywilnej na stanowisko radcy prawnego w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.