Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników

Numer sprawy:WT-I.2370.13.2017
Dodano dnia: 27-10-2017
Termin składania ofert: 08-11-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych / dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz ratoników