Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa środków ochrony indywidualnej

Numer sprawy:WT-I.2370.5.2017
Dodano dnia: 11-08-2017
Termin składania ofert: 23-08-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej.