Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa 32 serwerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami

Numer sprawy:WT-I.2370.6.2017
Dodano dnia: 05-09-2017
Termin składania ofert: 10-10-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa 32 serwerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami