Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa 9 samochodów pożarniczych

Numer sprawy:WT-I.2370.12.2017
Dodano dnia: 20-09-2017
Termin składania ofert: 26-10-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa 9 samochodów pożarniczych