Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa 7 samochodów pożarniczych

Numer sprawy:WT-I.2370.2.2017
Dodano dnia: 03-08-2017
Termin składania ofert: 13-09-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa 7 samochodów pożarniczych