Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych

Numer sprawy:WT-I.2370.7.2017
Dodano dnia: 24-08-2017
Termin składania ofert: 05-09-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych