Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Szkolenie specjalistyczne art. 138 o pzp

Numer sprawy:WT-I.2370.9.2017
Dodano dnia: 19-09-2017
Termin składania ofert: 29-09-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Szkolenie specjalistyczne